fredag 27 maj 2016

DATORERNA GÖR OSS DUMMARE

Denna artikel publicerades i Hufvudstadsbladet i maj 2016. Jag väntade mig kritik, men till min förvåning har ingen reagerat. Många tycks nämligen tro att datorerna gör oss smartare. Därför skall barnen läras att använda datorer så tidigt som möjligt. Dvs de skall göras datorberoende. Något som jag ser mycket skeptiskt på. Snarare borde de läras hur man klarar sig utan datorer. Det om något utvecklar ens intelligens och kreativitet. 


DATORERNA GÖR OSS DUMMARE

Ännu för 50 år sedan använde vi dagligen våra muskler. Vi gick till skolan, till jobbet, till butiken, till biografer, teatrar, krogar och massvis av andra platser, Vi gick i trappor, vi bar kassar, tunga föremål på jobbet, vi städade, tvättade, vi sågade och högg ved osv.

I dag sitter vi och trycker på knappar. Det egentliga muskelarbetet har reducerats till ett minimum. Det är inte förvånande att vi generellt sett är svagare och har sämre kondition än äldre generationer. Ett typiskt exempel är att varje ny kontingent beväringar har sämre kondition än den föregående. Den industriella världen håller på att degenerera fysiskt. Övervikt är ett växande problem.

Datoriseringen (digitaliseringen) innebär ett radikalt nytt steg i utvecklingen (eller invecklingen borde man väl hellre säga). Nu ersätts inte bara våra muskler utan också vår hjärna av maskiner. På samma sätt som lösandet av en mängd fysiskt krävande uppgifter redan har ersatts av maskiner så ersätts nu lösandet av intellektuellt krävande uppgifter av datorer.

Ett typiskt exempel är GPS som snart finns i varje fordon och mobil. En dator, eller snarare ett ytterst invecklat datasystem som ersätter vår förmåga att orientera oss. Vi behöver inte längre ha en överblick, inte intuitiv känsla för riktningar och avstånd, inte längre kunna använda karta och kompass. GPS vet allt om var vi befinner oss och hur vi skall ta oss dit vi önskar. Datorerna har för länge sedan gjort det onödigt att kunna räkna ut inkomster, utgifter, skatter, räntor etc. Vi behöver bara mata in de relevanta siffrorna och ange önskad räkneoperation. Förr måste man träna sitt minne genom att hålla en massa info i huvudet. I dag är det onödigt eftersom allt finns på nätet. Många tycks tro att datorerna förbättrar vår kreativitet. Men i själva verket begränsar de den. Vi kan aldrig går utanför de ramar som programmet drar upp. Verklig kreativitet förutsätter omfattande kunskaper och erfarenhet samt förmåga att gå utanför ”boxen”. De produkter man skapar genom en dator tenderar att vara mycket invecklade. Verklig kreativitet visar sig genom förmåga att finna enkla lösningar på invecklade problem. T.ex. Olika sätt att ta tillvara sådant som betraktas som avfall.

Det har i åratal gjorts en massa forskning om hur datoriseringen påverkar oss. Resultaten är på det stora hela ganska entydiga, och föga förvånande. För hjärnan gäller samma lagar som för musklerna. Muskler som inte används försvagas och tvärtom. En hjärna vars kapacitet inte används fullt ut försvagas. Uttryckt på ren svenska: Om vi inte hela tiden använder våra olika intellektuella förmågor så blir vi dummare. Vårt ordförråd minskar, vi förstår inte måttligt komplicerade texter. (Många förstår kanske inte ens denna mycket förenklade text). Vi förmår inte koncentrera oss på långa texter. Vi ser detaljer men kan inte kombinera dem till helheter. Vi vill helst ha underhållning och känslor i stället för fakta och analyser.

Hur påverkar allt detta samhället som helhet? En konsekvens är att politiken blir förenklad och allt mer känslobetonad. Rent konkret innebär det att populismen spelar en allt större roll. Frågan: Hur känns det? Blir viktigare än: Vad hände egentligen? Könsloladdade bilder, helst av barn, blir viktigare än text som analyserar samband och orsaker.

Vad borde då en klok människa göra? Datorerna är självklart här för eviga tider. Men vi behöver inte bli deras slavar. På samma sätt som vi kan gå in för att upprätthålla muskelstyrka och kondition genom träning och motion kan vi gå in för att använda hjärnan så ofta och så mångsidigt som möjligt. Men det kräver ett medvetet val. Man kan testa sig själv. Hur länge klarar du dig utan stöd av datorer?

Hans Rosing
Filosof
Västanfjärd