fredag 16 januari 2009

ÖVERSIKT AV MINA BLOGGAR ÅR 2008

ÖVERSIKT AV MINA BLOGGAR ÅR 2008

Det är svårt att få en översikt av vad allt jag skrivit om under år 2008 så därför har jag samlat ett slags innehållsförteckning som följer nedan. Den som är intresserad av ett bestämt ämne kan söka det i listan och läsa de artiklar som berör ämnet. Efter rubriken följer det datum när bloggen införts. Ibland ger jag också en mycket kort förklaring av vad artikeln handlar om.

1. Varför blogga? 4.1
2. Om att skriva. Den snabba utvecklingen. 4.1
3. Går det att spara energi? 25.1 Energiproblemen behandlas i flera bloggar år 2008.
4. Vad är meningen med Gud? 27.1. Religionsfilosofi är ett av de ämnen som jag då och då skriver om. Ämnet behandlas i flera bloggar år 2008.
5. Vår mesta klimatskeptiker. 31.1 Artikeln handlar om Jarl Ahlbeck som med god marginal är svenskfinlands mest kända skeptiker när det gäller växthuseffekten.
6. De finska generalernas största blunder. 6.2 Handlar om det ryska storanfallet på Karelska näset i juni 1944.
7. Atomsoporna är ingenting att oroa sig över. 15.2 Behandlar energiproblemet. Jfr blogg nr 3.
8. Del 1. Om rymden. 20.2 Första delen i en serie artiklar som är avsedda att beskriva vår plats i universum.
9. Hur många dödsoffer orsakade Tjernobyl? 21.2 Handlar om energiproblemet. Jfr blogg 3 och 7.
10. Del 2. Om rymden. 26.2 Fortsättning på den berättelse som påbörjas i blogg 8.
11. Kan kärnkraften ersättas med vindkraft? 27.2 Handlar om energiproblemet. Jfr också bloggarna 3, 7 och 9.
12. Albert Einstein trodde inte på Gud. 29.2 Faller under rubriken religionsfilosofi. Se också blogg nr 4.
13. Den katolska kyrkans censur. 5.3 Yttrandefriheten är en av mina käpphästar.
14. Kampen mot censuren i Europa. 6.3 Se också föregående blogg.
15. Vad är medvetandet: ett tankeexperiment. 27.4
16. Richard Dawkins och ateismen. 9.5 Jag diskuterar en känd bok av den berömda engelska biologen Dawkins. Faller under rubriken religionsfilosofi. Se också bloggarna 4 och 12.
17. Världsbild och verklighetsuppfattning. 15.5
18. Om tillit till en högre makt. 24.5 Jag diskuterar åsikter framförda av teologen Tage Kurtén. Hör till ämnet religionsfilosofi. Se också bloggarna 16, 12 och 4.
19. Den vetenskapliga världsbilden är nästan färdig. 26.5 En lång artikel som försöker beskriva huvuddragen i vetenskapens världsbild i dag.
20. Svårt att spara elektricitet. 16.8 Handlar om energifrågan. Se också bloggarna 3, 7, 9 och 11.
21. Kriget i Georgien i augusti 2008. 28.8 Faller förstås under rubriken krig. Se också blogg nr 6.
22. Striden om klimatet – ett spännande skådespel. 10.9 Handlar om växthuseffekten. Se också blogg nr 5.
23. Ode till det inhemska äpplet. 17.9 Ämnet är trädgårdsodling.
24. Albert Einsteins största misstag. 28.9
25. Inhemska plommon är godare och mer miljövänliga. 2.10 Trädgårdsodling. Se också blogg 23.
26. Nordpolen blev inte isfri. 9.10 Växthuseffekten. Se också blogg 22 och 5.
27. Är kapitalismen på fallrepet? 26.10 Handlar om den globala ekonomiska krisen.
28. Obama är ingen frälsare. 7.11 Handlar om amerikansk politik.
29. Hurra vad jag är bra! 18.11 Ämnet är miljövård och vad jag personligen gjort för att skydda miljön.
30. Kreationister i ankdammen. 11.12 Handlar om några kreationister i svenskfinland.
31. Ett oidentifierat interstellärt objekt. 12.12 Första kapitlet i en science-fiction bok.

Inga kommentarer: