lördag 3 oktober 2009

BORDE VANHANEN AVGÅ?

AKTUELL POLITIK

Denna blogg är en analys av den i medierna mest omdiskuterade frågan i republiken just nu. Den fråga som stötts och blötts är om statsminister Vanhanen borde avgå för att några redaktörer vid Yle gjort ett scoop, dvs anser sig ha bevis för att han fått ett lass hyvlat virke gratis när han byggde sitt hus för 13 år sedan.

Enligt min analys är hela detta mediepådrag ett exempel på irrelevant och osaklig journalistik. Varför?

Därför att Finland är en demokrati.

Det betyder att makten ligger hos folket, inte hos mediernas redaktörer. Folket utövar sin makt genom att i fria och hemliga val vart fjärde år utse 200 personer till riksdagen, som har den högsta makten i landet. Riksdagen utser regering. Regeringen skall åtnjuta riksdagens, dvs de folkvaldas, förtroende. Den nuvarande majoritetsregeringen har flera gånger fått förtroende i omröstningar i riksdagen.

Statsministerna kan avsättas av riksdagens majoritet eller av regeringspartierna. Han kan också avgå frivilligt, men det har aldrig hänt i vårt land. I dagens läge har han regeringspartiernas och riksdagens förtroende. Eftersom dessa representerar Finlands folk (dvs majoriteten) så har han också folkets förtroende. Därmed är saken klar. Han bör inte avgå.

Dessutom är en eventuell mindre gåva (en hög hyvlade bräder, enligt obevisade uppgifter) för 13 år sedan inte ett sakligt skäl att avsätta en folkets representant som i övrigt skött sitt jobb på ett kompetent sätt. Självklart anser oppositionen att han inte skött sig bra och kräver hans avgång. Överhuvudtaget är det oförenligt med demokratin att en av folket vald representant tvingas avgå av skäl som inte berör hans sätt att sköta sitt jobb. Politiker har samma sätt till privatliv som alla andra. Det viktiga är att de sköter de uppgifter de är valda att sköta, inte att de har ett oklanderligt privatliv (vad nu det kan betyda).

Vad är då mediernas uppgift i en demokrati? Det är en komplex fråga som jag grundligt analyserat en annan skrift. Här vill jag bara påpeka några fakta som medierna själva talar tyst om. Det är mediernas chefredaktörer som ansvarar för innehållet. De är inte valda av folket och behöver självklart inte ha folkets förtroende. De flesta stora medier i vårt land ägs av privata bolag. Yle ägs av staten och styrs därmed inte av kommersiella intressen. Chefredaktörerna väljs av bolagens styrelser. Bolagen är normala kapitalitiska företag i den meningen att de strävar att gå med vinst. Chefredaktörerna väljs m.a.o. med tanke på att de kan driva ett vinstbringande företag. Ett scoop är alltid en fjäder i hatten för ett medium som ökar försäljningen och mängden annonser.

Den springande punkten i min argumentering är att varken chefredaktörerna eller deras underlydande redaktörer väljs av folket. De väljs i stället av en liten elit av kapitalister om man vill uttrycka sig rakt på sak. De har inte, och behöver inte ha folkets förtroende för att göra ett bra jobb, dvs ha en stor upplaga.

Det är helt irrelevant om statsministern har redaktörernas förtroende. Det ena som betyder något är om han har riksdagens, dvs folkets valda representanters förtroende.

Därmed är frågan i rubriken besvarad.

Inga kommentarer: