torsdag 2 februari 2012

AVSKAFFA PRIVATBILISMEN?

Denna artikel publicerades i Åbo Underrättelser 28.1
Poängen är enkel. Vi har byggt upp ett samhälle som är helt beroende av olja. Men oljeproduktionen i världen stampar på stället samtidigt som konsumtionen ökar. Det betyder högre priser. Det betyder att en allt större del av våra inkomster går åt till bensin. Pengarna strömmar ut ur landet. Vår ekonomi blir sämre. Köpkraften minskar.
Vad bör vi göra? Minska vårt beroende av oljan, dummer! Och vi bör sätta igång nu innan situationen blir värre.
Efter att jag skrivit denna artikel läste jag i Nature 26.1 2012 en lång skrivelse av två internationella experter som framförde precis samma argumentering.
Ett fat råolja kostar nu ca 100 US dollar. En liter bensin hos oss ligger runt 1,5 €. Destovärre kommer priset antagligen att stiga ytterligare till sommaren.

Jag kommer ihåg en diskussion jag hade med en av mina studenter på 1970-talet. Han ansåg att privatbilismen borde avskaffas. Endast nyttotrafik, brandbilar och ambulanser borde tillåtas. Detta var en vanlig tanke inom den gröna rörelsen när den var ung och radikal. Jag hävdade att tanken var orealistisk. Men så som vårt land och hela världen ser ut i dag så hade han rätt. Privatbilismen är ett av mänsklighetens många stora misstag.
När jag var barn bodde vi ganska nära stadens centrum. På gården fanns träd och gräsmattor. Dessutom fanns det inhägnade trädgårdar med blommor och äppelträd. Bilarna var mycket få. Det var en idealisk miljö för barn.
Sedan många år tillbaka är gräsmattorna, träden och trädgårdarna borta. Husen finns kvar men hela gården är asfalterad och används som parkeringsplats. På den tiden var all viktig service inom gångavstånd. Att gå någon kilometer ansågs som en småsak. Vi som var barn på den tiden gick till skolan. Bodde man länge bort åkte man buss. Övervikt, ryggbesvär, diabetes och andra moderna sjukdomar var ovanliga.
Alla vet hur det sedan gick. Bilarna erövrade vårt land såsom de erövrat hela västvärlden och nu håller på att erövra den övriga världen. I stället för att anpassa bilarna till ett människonära samhälle gjorde man, vanligen omedvetet, tvärtom. Man gjorde som hölmöläborna när de lassade stock på släden. Orkar du med den så orkar du också med den. Om parkerinsplatserna ovan jord inte räcker till så bygger man nya under jord. Bilen blev den ultimata symbolen för frihet. Den som har bil kan åka vart som helst när när som helst.
Men i verkligheten har den blivit det ultimata fängelset. Ett måste för den som vill hänga med i utvecklingen (läs: invecklingen).
Om det var omöjligt att avskaffa bilarna på 1970-talet så är det väl dubbelt omöjligt i dag. Eller hur? Växthuseffekten har redan länge utmålats som ett stort hot. Bilarna hör till de värsta producenterna av koldioxid. Därför är det miljösmart att cykla, åka buss och framför allt gå. Dessutom är det gratis och förebygger en mänd sjukdomar. Men, säger skeptikern, det finns 700 miljoner bilar i världen och antalet ökar med en mängd större än hela finlands bilpark varje år. Vad spelar då våra 2,5 miljoner bilar för roll? Klimatargumentet kommer säkert inte att åstadkomma någon förändring. Inte ens flygtrafiken kan begränsas, trots att den vanligen är ännu mer onödig än biltrafiken.. Inte heller spelar det någon roll att mellan 300 och 400 finländare under detta, liksom under alla år kommer att dö i trafiken. Det är ett pris som de flesta är beredda att betala för sin frihet.
Det finns dock ett hot som kan åstadkomma en stor förändring. Vad gör vi om oljan tar slut? Vi som är äldre kommer ihåg den panik som uppstod under den s.k. oljekrisen 1973. Det var dock en politisk kris. Olja fanns i överflöd. Det var bara oljeproducenterna som ville ha mera betalt. Men hur länge fortsätter den att flöda? Hur länge har ”vanligt folk” råd med stigande bensinpriser? En ny kris håller på att segla upp i relationerna till Iran. I så fall kommer priset på råolja igen att stiga. Under årens lopp har en och annan expert varnat för att konsumtionen av olja är på väg att öka mer än produktionen. Hittills har de alltid haft fel. Men hur länge till?
Det moderna finländska samhället är uppbyggt på antagandet att vi får så mycket olja vi behöver till rimligt pris. Men antagandet kommer inte att vara sant i evighet.
Det är dags att börja anpassa vårt samhälle till en grönare framtid med färre bilar och bättre service inom gångavstånd.. Eldrivna bilar blir en del av räddningen men löser inte alla problem. Kärnkraften tar, till all lycka, inte slut.


Hans Rosing
Samhällsfilosof

Inga kommentarer: